Vyberte svoju krajinu alebo región.

Domov
Podmienky používania

Podmienky používania

Podmienky používania Micro-Semiconductor.com:


Táto dohoda podrobne popisuje podmienky a podmienky www. Micro-Semiconductor.com, v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať!

Pred registráciou na Micro-Semiconductor.com si pozorne prečítajte tieto podmienky používania a prehlásenie o ochrane osobných údajov. Po úspešnej registrácii si prečítajte, odsúhlaste a akceptujte všetky podmienky používania a prehlásenia o ochrane osobných údajov. zverejníme aktualizovanú verziu na Micro-Semiconductor.com, ak by sme zmenili toto vyhlásenie. všetok obsah dohody nadobudne účinnosť dňom zverejnenia. ak s touto revíziou nesúhlasíte, musíte ukončiť vzťah s Micro-Semiconductor.com.

1, REGISTRÁCIA UŽÍVATEĽA:

1), Kvalifikácia používateľa:
Všetci používatelia Micro-Semiconductor.com musia byť spoločnosť alebo jednotlivec, ktorý môže podpísať súhrnnú právne záväznú zmluvu podľa zákona. Ak ste neboli kvalifikovaní, našu službu nepoužívajte. Účet Micro-Semiconductor.com nemôžete previesť ani predať. Micro-Semiconductor.com si vyhradzuje právo pozastaviť alebo ukončiť váš účet podľa ich želania.
2), písanie materiálu:
Všetci používatelia musia agentúre Micro-Semiconductor.com poskytnúť skutočné a platné osobné informácie, aby sa zabezpečilo normálne fungovanie. V prípade akýchkoľvek zmien okamžite informujte a aktualizujte na Micro-Semiconductor.com.
Všetci používatelia Micro-Semiconductor.com súhlasia s prijímaním e-mailov a správ od partnerov Micro-Semiconductor.com alebo Micro-Semiconductor.com.

2, SÚKROMIE:

Micro-Semiconductor.com má vyhlásenie o ochrane súkromia platné pre všetkých používateľov vrátane súhlasu používateľa. Pri registrácii by ste si mali prečítať a prijať vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste mohli používať Micro-Semiconductor.com, a v období používateľov Micro-Semiconductor.com sa na vás budú vzťahovať pravidlá (a Micro-Semiconductor.com v akejkoľvek aktualizovanej verzii vyhlásenia o ochrane osobných údajov).

3, OBCHOD:

Všetci používatelia pri nákupe musia dodržiavať nasledujúce podmienky:

4, KVALITNÝ A NÁSLEDNÝ SERVIS:

1), obráťte sa na popredajný servis.
2), kvalita výrobkov.
Produkty Micro-Semiconductor.com budú prísne vyhovovať vládnym a profesionálnym štandardom. Ak bez predchádzajúcich štandardov budeme postupovať podľa štandardu výrobcu, ak bez všetkých vyššie uvedených štandardov môžu zákazníci diskutovať a rozhodovať sa medzi Micro-Semiconductor.com. Používatelia môžu požiadať o vrátenie alebo výmenu akýchkoľvek problémov s kvalitou alebo nedodržaním štandardov produktov.

5, BEZPEČNOSŤ WEBOVÝCH STRÁNOK:

Súhlasíte s tým, že na webové stránky nemôžete vstúpiť žiadnym robotom, softvérom Spider alebo Refresh na žiadny účel bez súhlasu Micro-Semiconductor.com v písomnej forme.
Ďalej súhlasíte, že nebudete:

6, VYHLÁSENIE O PRÁVACH DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA:

Autorské právo, patent, ochranná známka, obchodné tajomstvo a všetky práva ponúkané Micro-Semiconductor.com patria spoločnosti Micro-Semiconductor.com. bez súhlasu Micro-Semiconductor.com nemôže ktokoľvek alebo člen sťahovať, kopírovať, prenášať, revidovať a upravovať. Inak bude niesť všetku právnu zodpovednosť. Micro-Semiconductor.com vlastní právo na pamäť dátového servera Micro-Semiconductor.com, keď používateľ túto službu používa.

7, Zrieknutie sa zodpovednosti:

Spoločnosť Micro-Semiconductor.com je zodpovedná za to, že ponúka technickú podporu. Zabezpečte, aby bol web funkčný. Snažte sa zabrániť prerušeniu služby alebo prerušte časový limit v čo najkratšom čase. Zaistite, aby mohol používateľ bezproblémovo pracovať na internete. Ale v dôsledku vyššej moci alebo z iných dôvodov, ktoré nemôžu ovládať, spôsobiť zlyhanie webovej stránky alebo ju nemožno použiť, viesť k strate nejakého záznamu, správy alebo informácií, je Micro-Semiconductor.com nezodpovedná: a každý používateľ ponúkne nesprávne alebo neúplné a nepravdivé informácie, ktoré majú nemôže použiť službu Micro-Semiconductor.com alebo utrpí ďalšie straty, Micro-Semiconductor.com je nezodpovednosť.

8, OSTATNÉ

Táto dohoda sa vo všetkých ohľadoch riadi zákonmi Hongkongu. Táto webová stránka, všetci používatelia sú neodvolateľne držiteľom Micro-Semiconductor.com, sa nachádza v jurisdikcii súdu a nadriadeného súdu. Ustanovenia tejto dohody sú oddeliteľné. Ak bude ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy považované za neplatné alebo nevymáhateľné, môže byť ustanovenie vypustené a ostatné ustanovenia budú vykonané.