Vyberte svoju krajinu alebo región.

Domov
Produkty
Snímače, snímače
Snímače prachu

Snímače prachu

Omron Automation & SafetyOmron Automation & Safety
ZN-PD50C-SAZN-PD50C-SAOmron Automation & Safetypopis:AIR DUST SNSR 5-20 UM W/CERT.
ZN-PD03-SUZN-PD03-SUOmron Automation & Safetypopis:AIR PARTICLE SENSOR
ZN-PD50-SUZN-PD50-SUOmron Automation & Safetypopis:AIR PARTICLE SENSOR
ZN-PD03-SAZN-PD03-SAOmron Automation & Safetypopis:AIR PARTICLE SENSOR 0.3-1.0 UM
Sharp MicroelectronicsSharp Microelectronics
DN7C3CA006DN7C3CA006Sharp Microelectronicspopis:MOD PM2.5 DUST SENSOR
GP2Y1001AUGP2Y1001AUSharp Microelectronicspopis:SENSOR AIR DUST QUALITY
DN7C3CA007DN7C3CA007Sharp Microelectronicspopis:MOD PM2.5 DUST SENSOR ANLG OUT
GP2Y1001AU0FGP2Y1001AU0FSharp Microelectronicspopis:SENSOR AIR DUST QUALITY
Socle Technology CorporationSocle Technology Corporation
GP2Y1026AU0FGP2Y1026AU0FSocle Technology Corporationpopis:DUST SENSOR UNIT
GP2Y1010AU0FGP2Y1010AU0FSocle Technology Corporationpopis:SENSOR AIR QUALITY DUST
GP2Y1023AU0FGP2Y1023AU0FSocle Technology Corporationpopis:MOD DUST SENSOR 5PIN QFN
GP2Y1014AU0FGP2Y1014AU0FSocle Technology Corporationpopis:DUST SENSOR UNIT